Contact

Kleurrijk Langedijk

Kleurrijk Langedijk is een politieke partij voor Langedijkers door Langedijkers. Onze visie is dan ook altijd geënt op de vraag: ‘Wat houdt dit in voor de inwoners van Langedijk’. In de gemeenteraad zijn wij vertegenwoordigd door drie zeer gemotiveerde en actieve raadsleden.

Onze fractievergadering vindt meestal plaats dinsdag om 19:30 uur voor de eerst volgende forumavond in het gemeentehuis. Deze avond bent u van harte welkom om ons te informeren of vragen te stellen. Heeft u een vraag of gewoon interesse? neem dan contact op met onze fractie-secretaris via fractie@kleurrijk-langedijk.nl

Bestuursleden Kleurrijk Langedijk

Voorzitter  Michiel van den Berg; Sint Pancras
Penningmeester Cees Bakkum; Broek op Langedijk
Secretaris  Esther Bodegraven ; Sint Pancras
Alg. bestuurslid Maaike Boudewijn

Tel.nr. bestuur +31 6 40251353 (secretaris – Esther Bodegraven)

Correspondentie: Email : bestuur@kleurrijk-langedijk.nl