Beestenboel mag niet verdwijnen!

Beestenboel mag niet verdwijnen!

In de raadsvergadering van dinsdag 24 maart 2015 is er gesproken over de toekomst van de Beestenboel, de kinderboerderij in Noord-Scharwoude. Ook bij dit burgerinitiatief gaan de bezuinigingen niet ongemerkt voorbij, of toch wel?

Volgens het bestuur van de kinderboerderij de Beestenboel hebben zij tot december 2014 nooit post gehad van de gemeente met daarin de melding dat er voor hen als stichting wat ging veranderen ten aanzien van de subsidies en het huurcontract. Blijkbaar is het in ons gemeentehuis niet bekend dat er in de gemeente Langedijk maarliefst twee kinderboerderijen zijn, namelijk de bovengenoemde Beestenboel te Noord-Scharwoude en kinderboerderij Jong Leven in Sint Pancras.

 

Hierdoor was de Beestenboel niet op de hoogte dat er bezuinigd ging worden op de subsidies en hebben zij voor € 26.000,- de kinderboerderij laten renoveren. Hierna was de kas van de beestenboel zo goed als leeg, in ieder geval niet toereikend genoeg om het gemis van deze inkomsten op te vangen.

 

Daarnaast vraagt het college van de gemeente Langedijk ook nog aan de Beestenboel om de grond te kopen voor een bedrag van € 41.500,-.

Dit terwijl op dit moment een huur per jaar betaald wordt van € 9.384,-.

Van dit huur bedrag wordt door de gemeente Langedijk € 8.492,- gesubsidieerd.

 

Wij als Kleurrijk Langedijk zijn het met deze gang van zaken niet eens.

Kijk eerst eens naar een oplossing die veel simpeler is en misschien wel makkelijker is voor alle partijen.

 

Bijvoorbeeld:

 

De subsidie van € 8.492,- komt te vervallen, wat wij als Kleurrijk Langedijk logisch vinden gezien de financiële situatie van Langedijk.

 

De jaarlijkse huur wordt verlaagd naar: € 9384,- minus € 8.492,- = € 892,- per jaar.

Dit is de huur die de Beestenboel in werkelijkheid betaald. Dit is inzichtelijk voor alle partijen.

 

Daarnaast willen wij een aantal dingen weten van het college van de gemeente Langedijk:

 

  1. Het blijkt dat de afgelopen jaren alle post vanuit de gemeente bedoeld voor de Beestenboel deze stichting nooit bereikt heeft, omdat de post naar Jong Leven te Sint Pancras werd gestuurd. Hoe heeft deze situatie zich voor kunnen doen?
  2. Hoe kan het zijn dat facturen juist wel het goede adres bereikte, daar waar andere post naar een ander adres, dat van Jong Leven gestuurd werd?
  3. Uit het gespreksverslag van 2 maart jl. blijkt dat het huurcontract van de stichting De Beestenboel met de gemeente zoek blijkt te zijn. Wat is hiervan de oorzaak en reden?
  4. Is het huurcontract al gevonden, zo ja tot wanneer heeft huurder rechten? Wat is de opzegtermijn?
  5. De stichting Beestenboel heeft door alle krantenberichten en door de financiële nood zelf contact gezocht met het gemeentehuis, is derhalve laat in het traject gekomen, daar waar andere verenigingen en stichtingen al veel langer in gesprek waren. Waarom wil u dan toch voor 2 mei 2015 vernemen of zij de grond willen aankopen?
  6. Is gelezen het gestelde in vraag 5, met inachtneming van de antwoorden onder 4, het college bereid coulance te hanteren en de beslistermijn en de termijn waarin dus gelden bij elkaar gesprokkeld moeten worden te verlengen? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe lang?
  7. Uit het gespreksverslag blijkt dat u oriënterend bent wat betreft de invulling van De Oostrand Noord – en Zuid – Scharwoude tot over de zomer 2015. In hoeverre wordt het voortbestaan van De Beestenboel door deze oriëntatie bedreigd ofwel lopen zij het risico om “een kat in de zak” te kopen indien zij tot aankoop over gaan?

 

Wij houden u natuurlijk op de hoogte van de voortgang. Want wat ons betreft mag een kinderboerderij als de beestenboel in Langedijk niet verdwijnen.

 50_org