Helden moeten geëerd worden volgens Kleurrijk Langedijk

Helden moeten geëerd worden volgens Kleurrijk Langedijk

Betreft: voornemen politieke partij Kleurrijk Langedijk tot toekennen van een penning van waardering voor de “helden” rondom de overval Read Shop Sint Pancras

 

 

De fractie van Kleurrijk Langedijk zal in de eerstvolgende reguliere raadsvergadering van de gemeenteraad van Langedijk op 6 oktober a.s. een motie vreemd aan de agenda indienen. In deze motie wordt het College opgedragen om de “helden” rond de overval op de Read Shop te Sint Pancras te waarderen met een nog te ontwikkelen waarderingsinsigne voor bijzondere daden. Ook wordt het College verzocht om voor toekomstige helden te komen tot het instellen van een waarderingsgebaar met bijbehorend beleid.

 

In Langedijk kennen we wel de Penning van Verdienste. Deze penning wordt zeer zelden maar altijd terecht uitgereikt aan inwoners die een zeer lange staat van vrijwilligersdienst hebben in Langedijk.

 

In tegenstelling tot sommige andere gemeentes kent de gemeente Langedijk geen penningen of andere blijken om “helden” te waarderen.  Te denken valt hierbij aan inwoners die niet aarzelden maar handelden als er iemand in nood verkeert. Bij nood moet gedacht worden aan redden van verdrinkingsdood, overvallers overmeesteren, iemand tijdig uit een brandend huis redden nog voor de brandweer er kan zijn en andere aanverwante heldendaden.

 

Afgelopen donderdag 16 september vond in Sint Pancras een overval plaats in de plaatselijke Read Shop aan de Bovenweg. Zowel de twee aanwezige schoonzussen Soorsma alsook enkele omstanders hebben door hun heldhaftig handelen er voor gezorgd dat de overval verijdeld werd en dat de drie overvallers allen opgepakt konden worden.

 

Kleurrijk Langedijk vindt dat er voor deze en toekomstige helden een bijzondere waardering behoort te komen. Om de woorden van burgemeester Cornelisse,  gedaan voor de cameraploeg van RTVNH: “door hun optreden hebben ze bijgedragen aan de veiligheid in Langedijk”  om te zetten in een blijvende waardering. Het gaat Kleurrijk Langedijk hierbij om en Langedijkers die in Langedijk zo’n daad verrichten maar ook om niet- Langedijkers die in Langedijk zo’n daad verrichten.