Info

Wilt u meer weten over onze partij of wilt u lid worden?
Mail dan naar bestuur@kleurrijk-langedijk.nl

Wilt u uw Kleurrijk Langedijk lidmaatschap betalen of anderzins financieel bijdragen, het rekeningnummer is: NL58RABO 0113 9771 15, t.n.v. Kleurrijk Langedijk