Motie verkeersonveiligheid Koolvlet/Phoenix

“Kleurrijk Langedijk heeft dinsdag 13 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie ingediend waarin het College verzocht wordt om de verkeersveiligheid rondom de basisscholen De Koolvlet en de Phoenix in Broek op Langedijk te vergroten. De leerlingenraden van beide scholen hebben prachtige ideeën aangedragen, waaronder de aanleg van een voetbrug vanaf het parkeerterrein nabij het winkelcentrum. De motie werd unaniem aangenomen.

Het college reageerde op de motie met de woorden dat ze al wat voorbereidend werk hebben gedaan en een Kleurrijke regenboogbrug in gedachte hebben. Hoe toepasselijk! Kleurrijk Langedijk zal de komende weken een vinger aan de pols blijven houden, zodat hopelijk de brug snel gerealiseerd kan worden!“

Download de motie