Supermarkt op voormalige Bibliotheeklocatie

Supermarkt op voormalige Bibliotheeklocatie

 

Dinsdag 7 april 2015 was in de forumvergadering het onderwerp voormalige Bibliotheeklocatie weer aan de orde. Dit onderwerp speelt al langere tijd maar waarom eigenlijk?

Indertijd dat Cultureel en Educatief Centrum de Binding, tegenover het gemeentehuis gerealiseerd werd was er geld nodig om dit plan te realiseren. De gemeente heeft toen simpel gezegd het volgende bedacht:

Verkoop van verschillende locaties gaan in de toekomst meer geld opbrengen. De geschatte opbrengst hiervoor geven we nu al uit voor de bouw van de Binding. Deze locaties worden in het gemeentehuis VLOW locaties genoemd. Het voormalige bibliotheek terrein in Zuid-Scharwoude is hier een voorbeeld van.
Als je hier vandaag de dag over nadenkt vraag je jezelf af hoe ze dit nu hebben kunnen doen. Geld uitgeven dat je nog moet gaan verdienen? Maar goed, met de kennis van nu snapt iedereen dat dit op zijn zachtst gezegd niet heel verstandig was.

Nu anno 2015 blijkt dus ook dat de VLOW locaties niet gaan opbrengen wat ze zouden moeten doen. Sterker nog ze zijn zeer moeilijk te verkopen.

In 2009 heeft de Algemene Ondernemers Vereniging Langedijk (AOL) een plan gepresenteerd om de voormalige Bibliotheek locatie te ontwikkelen. Kleinschalig winkelen en wonen. Dit omdat de AOL de visie heeft dat ontwikkeling van dit gebied de andere ondernemers moet versterken en niet moet verzwakken. De toenmalige wethouder gaf toen aan dat de gemeente op dat moment niet voldoende capaciteit in huis had om het plan te behandelen en dat ze de gronden op een later moment bij inschrijving zullen verkopen.

Wat er vervolgens gebeurd is dat de gemeente niet meer in gesprek gaat met de AOL over deze locatie en vinden in een vastgoedontwikkelaar een partner om het gebied te ontwikkelen. Deze vastgoed ontwikkelaar heeft het pand van de huidige ALDI uitgeruild tegen een stuk bouwgrond bij het veilingterrein in Noord-Scharwoude. De ALDI wil daar een nieuwe supermarkt ontwikkelen zodat de vastgoed ontwikkelaar een nieuw gebouw kan ontwikkelen op de locatie van de huidige ALDI. Deze oppervlakte is alleen niet toereikend genoeg voor een nieuwe supermarkt en graag willen ze dan ook een deel van het voormalige bibliotheekterrein er bij betrekken. Op zichzelf geen slecht plan natuurlijk.

De wethouder van de gemeente is zo enthousiast dat hij alle afspraken uit het verleden vergeet en gaat met deze partij aan de slag. Hieruit volgt na veel onrust een ontwerp voor een grotere supermarkt met 12 appartementen erboven en een ruimte voor 1 á 2 kleinere winkels.

Wat voor Kleurrijk Langedijk onaanvaardbaar is is niet niet plan van een nieuwe supermarkt op deze locatie, alhoewel wij ons wel afvragen wat nog een Vomar naast een DEEN voor toegevoegde waarde heeft voor het winkelbestand in Langedijk als ook de verkeersdruk op dit punt in Zuid-Scharwoude, maar vooral de dubieuze rol van de wethouder in deze procedure.

Nu u een klein beetje de voorgeschiedenis weet, weet u ook dat deze gronden geld moeten opleveren voor de gemeente om de Binding in Zuid-Scharwoude te financieren. Waarom kiest de wethouder er dan voor om een deal te sluiten met 1 partij zonder te informeren bij andere geïnteresseerden. Als je deze partijen allemaal een bod laat doen op de grond dan is de kans groot dat er meer opbrengst uit de gronden te halen valt. Geld dat de gemeente Langedijk in haar huidige financiële situatie goed kan gebruiken.

Daarnaast zijn er ook grove fouten gemaakt in de communicatie met de omwonenden. Deze kregen een plan onder hun neus geduwd dat in de beleving van de omwonenden zo massaal was zo dicht op hun woningen stond dat ze daar tegen in het geweer kwamen. De afspraken die met de gemeente Langedijk en de omwonenden in het verleden gemaakt waren zoals het behoud van groen, de afstand van nieuwe bebouwing tot de weg en handhaving van het bestaande voetpad waren spontaan vergeten. In de vervolg gesprekken is dit door de vastgoed ontwikkelaar zo goed mogelijk weer geprobeerd te repareren.

Het gevolg is dus een zeer lange procedure waarin de burger van Langedijk en het bedrijfsleven van Langedijk het vertrouwen verliezen in de betrouwbaarheid van de gemeente Langedijk en een vastgoed ontwikkelaar die talloze keren terug heeft moeten gaan naar de tekentafel om nieuwe ontwerpen te maken. Al met al veel onrust, energie en teleurstellingen die door een goede communicatie naar alle partijen had kunnen voorkomen.

Dat Kleurrijk Langedijk niet voor dit plan stemt ligt dus niet aan zozeer het plan zelf maar vooral aan de procedure die daarvoor gelopen is. Zoals de fractie in de forum avond al aangaf: Gemeente, ga terug naar start en begin opnieuw! Nu met een goede degelijke procedure waarin zowel de omwonenden als de geïnteresseerden aan bod komen.